Er fysioterapeut i Kungsbacka

Se våra behandlingar

Jag heter Malin Tidqvist och jag har jobbat som sjukgymnast/fysioterapeut sedan 1996. Jag har arbetat både på sjukgymnastiken/fysioterapin Mölndals sjukhus och sedan 2009 privatpraktiserande klinik med vårdavtal med Region Halland. De senaste 6 åren har jag varit här på Lotus Gården.

Jag är verksam inom flera behandlingsområden inom sjukgymnastik/fysioterapi. Du kan exempelvis vända dig till mig om du har smärta i muskulatur och leder, vid stressrelaterad ohälsa, eller är kvinna och behöver behandling för specifika tillstånd/sjukdomar som berör kvinnors hälsa. (Se behandlingsområden för mer information).

Nedan följer vidareutbildning i stora drag:

-Credential examen i MDT (Mc Kenzie ).
– Idrottsmedicin vid Linnéuniversitetet.
-OMI (ortopedisk medicin international).
-Fysioterapi vid långvarig smärta och Fysioterapi med inriktning mot Kvinnors hälsa vid Göteborgs universitet.
– Motiverande samtal vid Gymnastik och idrottshögskolan.
– Beteendemedicinska teorier och modeller samt fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin vid Mälardalens Högskola.
– Basal kroppskännedom,
– Mindfulness.
– Lärare och terapeut i Medi Yoga.
– Är nu under utbildning i JEMS (Joanne Elphinston Movement System)

Till våra behandlingar